default

07/12/15Prepaid kaarten worden binnenkort niet meer anoniem afgeleverd

Hiermee wordt voldaan aan een vraag van de politie en de inlichtingendiensten na de aanslagen in Parijs. Het is één van de 18 anti-terreurmaatregelen die de overheid heeft voorgesteld.

Het is bekend dat de jihadisten prepaid kaarten hebben gebruikt om alle sporen van hun onderlinge communicatie uit te wissen.

Vanaf 1 mei 2016 moeten de nieuwe prepaid kaarten, die verdeeld worden door de verschillende operatoren, gekoppeld worden aan de naam van de gebruiker ervan.

Daarnaast wil de Belgische overheid ook de gebruikers identificeren van de kaarten die momenteel in gebruik zijn op het grondgebied.

Nu moet nog bepaald worden op welke manier de operatoren tot de identificatie van deze prepaid kaarten zullen overgaan, want zo’n operatie kan duur uitvallen. En bovendien moet er op worden toegezien dat alles eenvoudig blijft voor de consument.

Er zijn verschillende pistes mogelijk waarbij een identificatie met de identiteitskaart natuurlijk het meest voor de hand ligt.

Wel moet er dan op worden toegezien dat de verzamelde identiteitsgegevens bij de operatoren blijven.

Volgens de krant L’Echo zal deze ingreep vooral operator Base treffen, met zijn 2,3 miljoen prepaid klanten (als de virtuele operatoren in rekening worden gebracht). Maar zowel Base als de andere operatoren verwachten van de regelgevers enige souplesse in de uitvoering van deze maatregelen, met een overgangsfase van 6 tot 12 maanden.

Tenslotte: zullen de operatoren op financiële hulp van de staat kunnen rekenen voor deze investeringen (aanpassingen van het verkoopproces en de informaticasystemen)?

Deze zaak wordt opgevolgd...

Bron: L'Echo

Commentaren

Over hetzelfde onderwerp: